OK
Този сайт използва бисквитки за анализ на трафика и чат. Като продължите да го ползвате, Вие се съгласявате с това.

Маркетинговият план е отражение на целите, които си поставяте, и на стратегията, чрез която ще ги постигнете, включва план за действие и бюджет, и разпределя отговорностите.


--------------

БРОШУРА

Изтеглете брошура с подробна информация за всички обучения в Програма Маркетинг от А до Я ® >>>

Видео

Вижте кратко видео за програмата >>>

Защо Miracle Works?

За нас >>>

Маркетингов план: 2020г.

Дата: 22.10.2014

Как се прави маркетингов план?

В началото на годината е време за равносметка на постигнатите бизнес резултати през изтеклата година и планиране на дейностите за новата година.

Една от най-важните, но често пренебрегвани задачи, е разработването на маркетингов план.

Маркетинговият план е отражение на целите, които си поставяте, и на стратегията, чрез която ще ги постигнете, включва план за действие и бюджет, и разпределя отговорностите.

Ефективният маркетингов план ще действа като пътна карта, която ще ви помогне да стигнете дотам, докъдето желаете. Той също така ще ви помогне да развиете методичен подход към създаването на продукти и услуги, които да отговарят на нуждите на клиентите ви.

Има няколко етапа в подготовката и прилагането на маркетингов план:

1. Направете честна преценка за състоянието на бизнеса, за положението му на пазара. Наберете и изследвайте информация за тенденциите на самия пазар и за нагласите, навиците и предпочитанията на клиентите. Анализът е от изключителна важност за реалистичния поглед върху ситуацията, в която се намира вашия бизнес.

2. Поставете си конкретни, измерими, постижими и реалистични маркетингови цели. Те трябва да се базират на възможностите и ресурсите, които притежавате.

Пример: Мебелна компания – да се увеличат приходите от продажби на компанията с 15% за 2018г. в сравнение с 2017г. На база на тази бизнес цел следва да се съставят маркетингови цели за нейното изпълнение. Да се увеличи познатостта на марката мебели с 5% за период от 1 година. Да се увеличат продажбите на два вида мебелни продукти с 50% в сравнение с предходната година. Да се намали брой жалби от обслужването на клиенти с минимум 30%  за период от 6 месеца.

3. Маркетинг стратегията се изразява в това по какъв начин ще постигнете набелязаните цели. Тя обхваща всички елементи на маркетинг микса на фирмата: продуктите, цените, дистрибуцията, промоционалните дейности.

Например: в туризма – туристическа агенция предлага дестинации за пътувания в цял свят. Необходимо е пазарът да бъде разделен на сегменти и да бъдат определени потенциалните групи клиенти, които са потенциални за туристическата агенция. Спрямо тях да се определят дестинации, пакет от продукти и цени, които да им се предложат. Една част от дестинациите, например, е Америка. Сегментите могат да бъдат следните: туристи – отиващи на гости (при роднини), туристи - отиващи на почивка във ваканционен комплекс (Хаваи), туристи отиващи за развлечение (Лас Вегас), туристи с индивидуално разработен маршрут, студенти, летни бригади и др. Всеки от тези сегменти клиенти има различни нужди и потребности, както и финансови възможности, така че туристическата агенция следва да оцени потенциала на всяка група и да подбере онези групи клиенти за работа, които са важни за нейния бизнес и спрямо тях да състави пакетите, цените, допълнителните услуги и промоции.

4. Направете план за действие с конкретни мероприятия, с конкретни срокове и отговарящи. Важно е да има персонална отговорност, която води до мотивация да бъдат изпълнени предвидените мероприятия.

Например: Производител на консервирани храни:

Маркетинг отдела има за цел да увеличи продажбите с 15% за второто тримесечие на 2018г. Той трябва да разработи (име на отговорните служители) маркетингова кампания в срок 15.02. - 15.3.2018г. за продукта определен като водещ в маркетинговата стратегия. Маркетинговата  кампания следва да бъде готова за пускане 10 дни след като продуктите са дистрибутирани в търговската мрежа, т.е. на 1.04.2018г. Производственият отдел (име на отговорните служители) трябва да произведе 2000 консерви повече от нормалната си норма за срок от 2 месеца, 1.01. - 2.3.2018г., така че да удовлетвори търсенето на продукта, което ще се създаде с маркетинговата кампания.

Търговският отдел (име на отговорните служители) трябва да направи доставките на произведените консерви в търговските вериги в договорения срок, т.е. от 10.03. до 20.03.2018г.

5. Съставете бюджет на маркетинговите активности. Това са вашите инвестиции в подобряване на продуктите или услугите, които вашият бизнес предлага, или създаването на нови такива, в увеличаването на познаваемостта и ангажирането на клиентите с вашите брандове, в промотирането, в подобряването на дистрибуцията и други набелязани активности.

Пример: често срещан подход за определяне на маркетинговия бюджет за една кампания или годишен бюджет е процент от приходите от продажби. В някои сектори той е 5%, а в други достига и до 20%.

6. Периодично правете мониторинг и оценка на резултатите от маркетинговите активности, и ако се налага, адаптирайте плана според настъпилите промени.

Пример: всяка седмица е необходимо да се подготвят отчети отразяващи планираните дейности и тяхната реализация. За ефективността от маркетинговите активности едно от важните условия е да се спазват приетите срокове и да се анализират резултатите от кампаниите. За целта определете конкретен човек, който да бъде ангажиран с тази дейност.

 Вярно е, че подготвянето на ефективен маркетингов план изисква време и усилия, но те ще се отплатят с подобряване на бизнес резултатите и със създаване на нагласа за постоянно усъвършенстване.

Катсуке Уатанабе от Тойота казва в една статия на Харвард Бизнес Ревю: „В нашата компания  няма гении. Ние просто правим това, което вярваме, че е правилно, опитвайки се всеки ден да усъвършенстваме всяка малка частица. Но когато за 70 години се натрупат тези малки подобрения, те се превръщат в революция.”

Успех в създаването на маркетингов план, който да доведе до революция и по-добри резултати във вашата организация.

Запишете се за обучение Маркетингова стратегия на практика, така ще можете сами да направите маркетинговия план на фирмата за 2018г.

Вижте още: Инструмент за създаване на МАРКЕТИНГ ПЛАН

Успешно планиране!

Мирослава Иванова

Маркетинг консултант,

Google