OK
Този сайт използва бисквитки за анализ на трафика и чат. Като продължите да го ползвате, Вие се съгласявате с това.
Всеобхватен маркетингов продукт за малки и средни предприятия. Маркетинг от А до Я ®

--------------

Видео

Вижте кратко видео за програмата >>>Защо Miracle Works?

За нас >>>

Маркетинг от А до Я ®


Маркетинг от А до Я ® e продукт специално ориентиран към малки и средни предприятия. С него си осигурявате последователни и качествени маркетинг активности, които да допринесат за растежа на вашия бизнес.

1. Анализ на пазара: външна среда, конкуренти, потребители, тенденции.

2. Анализ на маркетинг миксa на фирмата (така популярните Пи-та): продуктово портфолио, търговска дистрибуция, ценови нива, комуникация. Силни и слаби страни, възможности и заплахи
(SWOT анализ).

3. Маркетинг стратегия: формулиране на цели и планиране.

4. Маркетинг стратегия: позициониране/репозициониране на марката и на продуктите/ услугите.

5. Маркетинг стратегия: разработване на отделни сегменти с цел повишаване доходността от продажбата на продуктите/услугите; формулиране на целеви пазари.

6. Маркетинг тактика: препоръки за оптимизиране на маркетинг микса (Пи-тата ) - създаване на нови продукти/услуги и заемане на нови пазарни ниши или извеждане на непечеливши продукти от портфолиото, усъвършенстване на каналите за дистрибуция, коригиране на ценови нива, промоционални дейности.

7. Маркетингови комуникации: разработване и реализация на комуникационна стратегия и творческа концепция спрямо съответните целеви аудитории.

8. Маркетинг метрика: измерване на резултатите и ефективността (ROI).

Свържете се с нас сега, за да обсъдим как да помогнем на вашия бизнес.

Практически пример за успешно приложение на Маркетинг от А до Я ® >>>