OK
Този сайт използва бисквитки за анализ на трафика и чат. Като продължите да го ползвате, Вие се съгласявате с това.
Маркетингов микс: Колко П-та има в модела на маркетинг микса днес?

Маркетинговият микс е набор от контролируеми инструменти, които следва организацията с цел да произвежда отговора, който иска целевия пазар.


--------------

БРОШУРА

Изтеглете брошура с подробна информация за всички обучения в Програма Маркетинг от А до Я ® >>>

Видео

Вижте кратко видео за програмата >>>

Защо Miracle Works?

За нас >>>

Маркетингов микс: Колко П-та има в модела на маркетинг микса днес?

Дата: 26.02.2014

Маркетингов микс

Идеята за маркетинговия микс може да се отнесе още до далечната 1948 година, когато Джеймс Кълитън описва маркетинг мениджъра като някой, който приготвя „микс от съставки” - понякога следва рецепти, измислени от други, понякога измисля собсвени рецепти в крачка, понякога спретва рецепта от непосредствено наличните съставки, а друг път може да измисли нови съставки, които никой друг не е опитвал.

В началото на 50-те години професор Нийл Борден от Harvard Business School определя набор от действия, които могат да повлияят на решенията на потребителите да закупят дадени стоки или услуги. Борден предлага термина „маркетинг микс” за съвкупността от тези действия.
Професор Е. Джероум МакКарти от Michigan State University предлага в маркетинг микса да се включат четири елемента: product, price, place and promotion, така известните четири П-та.

От 60-те години насам теорията за маркетинговия микс се е развила значително. Ето някои по-известни определения от „светила” в маркетинга:
“Маркетинговият микс е набор от контролируеми инструменти, които следва организацията с цел да произвежда отговора, който иска целевия пазар. Състои се от всичко, което фирмата може да направи, за да повлияе на търсенето на своя продукт” (Котлър и Армстронг, 2004).
“Стратегията на маркетинговия микс на всяка организация може да има една основна функция, а именно стратегическа комуникация на организацията с нейните клиенти” (Проктър, 2000).

С течение на годините различни експерти добавят нови П-та като елементи на маркетинговия микс. В съвременния маркетинг, П-тата са вече 9 на брой, като дори се дискутира десето.
Това, разбира се, е теоретичен модел. Елементите на маркетинг микса трябва да се определят в пряка зависимост от визията, която сте си начертали, както и спрямо зададените цели.

В тази статия ще направя кратък преглед на вичките П-та и какво е тяхното значение за успеха на вашия бизнес. 9 П-та за определяне на вашата стратегия:

1. Продуктова стратегия (Product).
Продуктът включва всички функции и комбинация на стоките, както и свързаните с тях услуги, които компанията предлага на своите клиенти.
Уточнете какви продукти/услуги ще продавате? Към кого са насочени? С кого ще се конкурират?

Не забравяйте, че разработването на продукт (или услуга) се свежда до развитието на правилния продукт или услуга, който да отговаря на настоящите нужди на клиентите. Или с други думи, ако предлагате продукт или услуга, които не са необходими на нито една целева група то тогава е ясно, че няма да имате успех.

2. Ценова стратегия (Price).
Целта на вашата ценова стратегия е да осигурите най-високата възвръщаемост/ печалба (в дългосрочен план), на приемлива цена за клиента, както и да постигнете максимален доход от вашия пазар.
Каква ценова политика ще следвате, имайки пред вид конкурентните продукти, ще давате ли отстъпка, ще имате ли програми за лоялни клиенти?
Четирите основни елемента, които определят ценообразуването, са цена, търсене, конкуренция и имидж.
Ценообразуването е финна настройка, която определя цената за даден продукт или услуга, който ще предлагате. Цената следва да отразява какъв брой от вашия продукт ще се продава, на кого ще се продава, какви услуги трябва да има включени в него, и в крайна сметка, каква печалба ще направите.

3. Промоционални активности, маркетингови комуникации (Promotion).
„Промоционалните стратегии включват всички средства, чрез които една компания комуникира предимствата и ценностите на своите продукти и убеждава целевите клиенти да ги купуват” (Котлър и Армстронг, 2004).
Става дума за убеждаване на бъдещите клиенти, че вашият продукт / услуга отговаря на техните нужди и ще ги удовлетвори. За съществуващите клиенти, промоционалната стратегия следва да им докаже, че вашият продукт / услуга заслужава ангажираността и лоялността им.
Промоционалната дейност трябва да отразява позиционирането на продукта, което той заема в съзнанието на потребителя въз основа на репутация, качество и надеждност.

4. Дистрибуционни канали (Place).
„Продуктовото „поставяне” включва всички фирмени дейности, които правят продукта на разположение на целевите клиенти” (Котлър и Армстронг, 2004).
На база на различни фактори, като например продажби, комуникации и договори, могат да се използват различни начини да се направи достъпен продукта до целевата група. (Lazer, 1971 г.).
Къде и как ще продавате вашите продукти /услуги?
Компании като Ford, Renault и Nissan използват специфични търговци да предоставят своите продукти, докато компании като Nestle включват цяла верига от търговци на дребно, търговци на едро, за да достигнат до своите клиенти.
Онлайн или офлайн, принципа и значението на "място" в маркетинговия микс е един и същи. Ще цитирам Естер Дайсън:
„Слагате машините за кока-кола на места, където смятате, че хората може да искат да пият кока-кола. В Интернет ще поставите бутони Amazon на места, където хората са склонни да купуват книги ". Разбира се в момента чрез Амазон можеш да си купиш всичко.

5. Служители (People).
Трябва да наемете правилните хора, да ги обучите и да им предоставите инструменти, с които да си свършат работата, за да можете да осигурите качествено обслужване на вашите клиенти.
Това е особено важно при пускане на марка услуги на пазара, като например банка или фирма за наемане на персонал.
Хората са от основно значение за производството и доставката на услугата. От начина, по който те взаимодействат с клиента, зависи:
• Дали клиентът ще купи сега, или ще купи отново следващия път.
• Дали ще се задвижи маркетинга от уста на уста.
• Дали ще бъде правилно и точно предадено обещанието на марката.

" Ние винаги сме имали политика и сме се опитвали нашите служители да са на първо място. Служителите трябва да са на първо място, клиентите на второ място и вашите акционери на трето. Ако сте приели този подход, ще откриете, че всеки печели. Щастливите служители водят до доволни клиенти, много доволни клиенти водят до щастливи акционери на Вирджин!" Ричард Брансън, 2001

6. Процеси (Processes).
Качеството на процесите има огромно въздействие върху бизнеса.
Добрите търговски процеси създават конкурентно предимство. Лошите процеси намаляват продажбите и ще навредят на възприемането на марката.
Процесът е особено важен за пускане на марка услуга на пазара, като например застраховка или агенция за недвижими имоти. Това е оперативния процес, който придвижва клиента от подаване на заявката до достигане на доставката. Необходимо е да създадете писмени процедури, за да осигурите съгласуваност на услугата.
Така че тази част от маркетинговия микс означава да имаш процеси и обучение в подкрепа на служителите в предоставянето на последователно и високо качество на обслужване.

7. Физически фактори (Physical evidence).
Можете да изпратите желаното послание до вашите клиенти, което да изгради вашата идентичност, чрез външния вид на помещенията и служителите.
Това е особено важно за пускане на марка услуги на пазара, като например счетоводство или сервиз за коли. При услугите самата услуга не може да се види или докосне, и за това е важно да има нещо осезаемо (като униформа, декор или инфраструктура), за да подкрепи цялостното предложение.

Запитайте се: Какво осезаемо напомняне или маркер може да дадете на клиентите си, за да им напомня за услугата, която предоставяте? Как да се прояви физически?

П-та 5,6,7 бяха добавени предимно за да отразят нуждите на сектора на услугите.

8. Позициониране (Positioning).
Какво е позициониране?
Можете ли да кажете кое отличава вашия продукт/ услуга от тези на вашите конкуренти?
Смятате ли, че ясно съобщавате това позициониране във вашите продажби и маркетинг комуникации?
Позициониране е нещо, което вие създавате в съзнанието на своите (потенциални) клиенти.
Това е стратегическа дейност, предназначена да управлява начина, по който вашата целева аудитория възприема вашия продукт/ марка (в сравнение с конкурентите ви).

9 . Опаковка (Packaging).
Има много голямо значение за някои продукти (например парфюм и шоколадови изделия), както и някои пазари (например Китай).
Опаковката - и нейната роля
Опаковката на продукта изпълнява две основни функции:
1 . Да защити продукта, така че клиентът да може да го консумира в непокътнато състояние. Или да предпази продукта от повреди по време на транспорт например.
2 . Втората функция се отнася до нуждите на маркетинговата комуникация и потенциалното въздействие върху процеса на вземане на решение за покупка. Тя е важен аспект от продукта и брандинг стратегията и може да се отрази силно върху репутацията на марката.

10. Партньорство (Partnership).
В днешно време все повече и повече маркетингови активности се подчиняват на стратегически партньорства и съюзи с други марки, че някои експерти добавят това 10-то "П" в маркетинговия микс.

Вижте още: Инструмент за създаване на МАРКЕТИНГ ПЛАН

Успешно миксиране!

Мирослава Иванова

Маркетинг консултант,

Google