OK
Този сайт използва бисквитки за анализ на трафика и чат. Като продължите да го ползвате, Вие се съгласявате с това.

Обучения

Нашата цел е да придобиете практически знания и умения и да повишите своята компетентност в маркeтинга. Но не само това – стремим се нашите обучения да бъдат едно емоционално преживяване, което да Ви стимулира към нови идеи и да Ви мотивира да бъдете по-успешни.

Нашите обучения са разработени на база на мисловните карти - Mind Maps.

Този метод на обучение увеличава скоростта и ефективността на учене, мотивира и вдъхновява участниците. Според проучвания, активното обменяне на мисли води до по-ефективна обработка и по-лесно запомняне на информацията. Обученията ни стимулират не само усвояването на нови знания и умения, а също и стимулират творческото мислене и изява.

Обученията ни завършват с удостоверение, признато от МОН и валидно в ЕС от Център за професионално обучение Бизнес Практик към Miracle Works.

Он-лайн Инструмент за създаване на МАРКЕТИНГОВ ПЛАН Създайте стъпка по стъпка МАРКЕТИНГОВ ПЛАН на вашата фирма.Ние от Miracle Works, на базата на дългогодишен опит, разработихме „направи си сам” инструмент, с който да създадете стъпка по стъпка МАРКЕТИНГОВ ПЛАН на вашата фирма.

Он-лайн Инструмент за създаване на МАРКЕТИНГОВ ПЛАН

Цена: 300 лв. с ДДС
Дати: 1 месец от избрана от вас дата

Създайте стъпка по стъпка МАРКЕТИНГОВ ПЛАН на вашата фирма.

Без план, вие не можете да структурирате вашия подход към пазара. Маркетинговият план ще ви помогне да определите своя маркетинг микс - как и къде да продавате своя продукт или услуга, и как да го ценообразувате.

Обучението Управление на маркетинговите комуникации е интензивно двудневно обучение и ще ви покаже практики, модели и инструменти, с които да можете да ги управлявате в реална бизнес среда по най-ефективния начин. Обучението е напреднало ниво.

Управление на маркетинговите комуникации

Цена: 360 лв.
Обучител: Мирослава Иванова

Маркетинговите комуникации могат да бъде изключително ефективни, ако са интегрирани и се управляват правилно. Много организации губят повече пари при реализирането на маркетингови комуникационни кампании, тъй като техните дейности са фрагментирани и посланията не са правилно формулирани или насочени. Ефективните маркетингови комуникации изискват ясно разбиране на целите, внимателно планиране, координация на правилните комуникационни инструменти, развитие на правилните послания, стратегически и тактически подход и измерване на резултатите. Това обучение ще ви покаже как да управлявате тези фактори.

Създайте стъпка по стъпка МАРКЕТИНГОВ ПЛАН на вашата фирма с нашия он-лайн инструмент. Включва и менторинг от нас - напътствия за по-добро съставяне на маркетингов плана.

Он-лайн Инструмент за създаване на МАРКЕТИНГОВ ПЛАН + МЕНТОРИНГ

Цена: 1020 лв. с ДДС
Дати: 1 месец от избрана от вас дата

Създайте стъпка по стъпка МАРКЕТИНГОВ ПЛАН на вашата фирма. С включения менторинг, ние ще ви напътстваме по време на вашата работа.

Без план, вие не можете да структурирате вашия подход към пазара. Маркетинговият план ще ви помогне да определите своя маркетинг микс - как и къде да продавате своя продукт или услуга, и как да го ценообразувате.

Обучението Въведение в маркетинговите комуникации предлага запознаване с обхвата на комуникационните инструменти, техники и подходи, които се използват професионално от marcoms. След това интензивно еднодневно обучение, ще развиете способността да правите правилен подбор и да анализирате маркетингово комуникационния микс, който най-добре отговаря на Вашата организация.

Въведение в маркетинговите комуникации

Цена: 138 лв.
Обучител: Мирослава Иванова

Обучението предлага запознаване с обхвата на комуникационните инструменти, техники и подходи, които се използват професионално от marcoms. След това интензивно еднодневно обучение, ще развиете способността да правите правилен подбор и да анализирате маркетингово комуникационния микс, който най-добре отговаря на Вашата организация.

Обучението Маркетингова стратегия на практика ще ви научи как да създадете стратегически и тактически план за Вашата организация. Обучението е интензивно тридневно. Мастър Клас.

Маркетингова стратегия на практика

Цена: 680 лв.
Обучител: Мирослава Иванова

 Маркетолозите навсякъде по света се стремят да се повиши разбирането в рамките на техните организации, че маркетинга е жизнено важна стратегическа дейност. За да се случи това, от решаващо значение е да се приложи серия от стъпки, необходими за създаване и изпълнение на ефективна маркетингова стратегия, и съответен маркетингов план. Това интензивно тридневно обучение предвижда потапянето в стратегическата част на маркетинга по един вдъхновяващ и практичен начин.

Това обучение ще Ви помогне да развиете по-количествен подход към разработването, прилагането и оценката на Вашите маркетинг планове и активности, като използвате подходящите метрики за измерване както на ефикасността така и на ефективността на стратегиите и тактиките. Обучението е интензивно двудневно. Напреднало ниво.

Маркетинг метрики

Цена: 360 лв.
Обучител: Мирослава Иванова

Това обучение ще Ви помогне да развиете по-количествен подход към разработването, прилагането и оценката на Вашите маркетинг планове и активности, като използвате подходящите метрики за измерване както на ефикасността така и на ефективността на стратегиите и тактиките.

Обучението Маркетинг автоматизация предлага усъвършенстване и практическо ръководство за извличане на максимума от маркетинговите кампании, използвайки най-новите системи за маркетинг автоматизация.Обучението е интензивно тридневно. Мастър Клас.

Маркетинг автоматизация

Цена: 680 лв.
Обучител: Мирослава Иванова

В днешното технологично време, хората в маркетинг отделите трябва да се справят с голямата промяна в поведението на потребителите. Потребителите търсят информация в множество канали, с помощта на много устройства, източници на информация, както и канали за комуникация. В това обучение ще разберете как системите за маркетинг автоматизация ще Ви помогнат да свържете отделните информационни канали с поведението на Вашите клиенти и да разберете техните нужди, ще разберете как да управлявате по-ефективно Вашите маркетингови кампании и как да доставяте резултати и да ги измервате (ROI).

Това обучение предлага усъвършенстване и практическо ръководство за извличане на максимума от маркетинговите кампании, използвайки най-новите системи за маркетинг автоматизация.

Обучението Ефективни маркетингови комуникации е посветено на тънкостите за разработване не просто на добри, а на страхотни маркетингови комуникационни кампании, чиято висока ефективност води до съответните впечатляващи бизнес резултати. Обучението е интензивно тридневно и е Мастър Клас.

Ефективни маркетингови комуникации

Цена: 680 лв.
Обучител: Мирослава Иванова

Каква е разликата между добрите и страхотните маркетингови комуникации? Това обучение е посветено на тънкостите за разработване не просто на добри, а на страхотни комуникационни кампании, чиято висока ефективност води до съответните впечатляващи бизнес резултати.
Изключително практически насочено, с много казуси и анализ на успешни практики, то ще Ви даде както уменията, така и стимула да се стремите към разработването и прилагането на високо ефективни маркетингови комуникации.

Обучението Брифиране и управление на рекламна агенция предоставя насоки и практически съвети за това как да работите ефективно с агенцията, за да разработите ефективни творчески и медийни кампании, които в крайна сметка да доведат до печеливши бизнес резултати. Обучението е интензивно двудневно и е напреднало ниво.

Брифиране и управление на агенция

Цена: 180 лв.
Обучител: Мирослава Иванова

Ако работите с агенция и искате да получите ефективни маркетингови комуникации, трябва да знаете как да управлявате взаимоотношенията с агенцията. Като клиент, Вие трябва да определяте темпото и да изисквате изключителна работа от партньорската агенция. Това обучение предоставя насоки и практически съвети за това как да работите ефективно с агенцията, за да разработите ефективни творчески и медийни кампании, които в крайна сметка да доведат до печеливши бизнес резултати.

Обучението Лидерство на маркетингов екип предлага развиване на лидерските Ви умения и ефективно управление на взаимоотношения с Вашия екип. През тези два дни интензивно обучение Вие ще бъдете въвлечени в света на лидерите и ще подобрите вашите лидерски и управленски компетентности с практически казуси, инструменти и модели, които да приложите веднага с Вашия маркетингов екип. То е напреднало ниво.

Лидерство на маркетингов екип

Цена: 360 лв.
Обучител: Мирослава Иванова

Това обучение предлага развиването на лидерските Ви умения и ефективно управление на взаимоотношения с Вашия екип. През тези два дни интензивно обучение Еие ще бъдете въвлечени в света на лидерите и ще подобрите вашите лидерски и управленски компетентности с практически казуси, инструменти и модели, които да приложите веднага с Вашия маркетингов екип.

Обучението Управление на контент маркетинга набляга на създаването на качествено съдържание за дигиталните медии, техники за неговото разпространение и измерване, както и създаване на контент план. Обучението е интензивно еднодневно. Напреднало ниво.

Управление на контент маркетинг

Цена: 180 лв.
Обучител: Камен Грънчаров

Това обучение е за всеки, който иска да създаде или подобри създаването на съдържание, най-вече дигитално, като част от маркетинговите активности на организацията. В обучението се набляга на ползите от този похват, как се създава качествено и подходящо за целевите групи съдържание, техниките за разпространение и измерване на резултатите.

Обучението 360º лидерство в маркетинга предлага развиването на лидерски умения на 360º в маркетинга и умения за ефективна работа и управление на взаимоотношенията с мениджмънта, колегите, клиентите, партньорите и конкурентите. Обучението е двудневно интензивно и е напреднало ниво.

360º лидерство в маркетинга

Цена: 360 лв.
Обучител: Мирослава Иванова

Това обучение предлага развиването на лидерски умения на 360º в маркетинга и умения за ефективна работа и управление на взаимоотношенията с мениджмънта, колегите, клиентите, партньорите и конкурентите. Вие ще можете успешно и ефективно да налагате и реализирате своите маркетингови идеи и предложения, ще можете успешно да ги мотивирате и  защитите. Ще придобиете увереност и умения да защитавате важността на Вашата работа.

Обучението Копирайтинг ще Ви запознае с принципите на създаване и оценяване на въздействащи и работещи текстове за различните типове аудитория и медии, както за традиционни реклами, така и за дигитални маркетингови комуникации. Обучението е еднодневно интензивно и е напреднало ниво.

Копирайтинг

Цена: 180 лв.
Обучител: Камен Грънчаров

Независимо дали става дума за традиционни реклами или дигитални маркетингови комуникации, това обучение ще Ви запознае с принципите на създаване, и съответно оценяване, на въздействащи и работещи текстове: от създаването на заглавие за имейл до девиз на организацията, използването на характерни стилове за различните типове аудитория, и съобразяването със спецификите на конкретните медии.

Обучението Творческа интелигентност предлага развиването на уменията Ви да подхождате творчески към решаването на проблеми, да създавате нови идеи, и да увеличите продуктивността си чрез разгръщането на творческия Ви потенциал. Обучението е интензивно двудневно. Напреднало ниво.

Творческа интелигентност

Цена: 360 лв.
Обучител: Камен Грънчаров

Това обучение предлага развиването на уменията Ви да подхождате творчески към решаването на проблеми, да създавате нови идеи, и да увеличите продуктивността си чрез разгръщането на творческия Ви потенциал.
Това е едно наистина мотивиращо обучение, с много практически упражнения, което ще Ви разкрие възможности, за които не сте подозирали, или сте подценявали.

Професионално обучение, разработено специално за Вас, които сте в началото на своя бизнес.

Обучение: THINK MARKETING - Маркетинг при стартиращ бизнес


2-дневно професионално обучение с практическа насоченост. Бонус: 2 дни менторинг

ЦПО БИЗНЕС ПРАКТИК провежда практически насочени обучения по маркетинг и икономически специалности с официално признати в целия Европейски съюз удостоверения и свидетелства.

Център за професионално обучение БИЗНЕС ПРАКТИК

ЦПО БИЗНЕС ПРАКТИК провежда практически насочени обучения по маркетинг и икономически специалности с признати в ЕС удостоверения.