OK
Този сайт използва бисквитки за анализ на трафика и чат. Като продължите да го ползвате, Вие се съгласявате с това.

Маркетинговата стратегия е в основата на печелившия бизнес. Тя определя правилното пазарно поведение на фирмата.


--------------

БРОШУРА

Изтеглете брошура с подробна информация за всички обучения в Програма Маркетинг от А до Я ® >>>

Видео

Вижте кратко видео за програмата >>>

Защо Miracle Works?

За нас >>>

Маркетингова стратегия: 6 стъпки за разработване на маркетингова стратегия

Дата: 24.03.2014

 

Маркетинговата стратегия е в основата на печелившия бизнес. Тя определя правилното пазарно поведение на фирмата, от което зависи дали потребителите ще „подкрепят” или не нейните усилия за печелившо развитие.

Представям ви 6 стъпки за разработване на маркетингова стратегия:

1. Сегментиране на пазара. Няма такова понятие като универсален потребител. И няма универсален продукт, който да удовлетвори всеки потребител. Всеки потребител на пазара е уникален, но има критерии, по които потребителите могат да бъдат групирани, защото е невъзможно да се маркетира към всеки един потребител индивидуално.
Могат да се идентифицират групи потребители по сходни поведенчески черти – нужди, мотивация, решения за покупка. Това са сегментите на пазара.
Сегментирането е процеса на установяване на пазарните сегменти. Кой купува? Кога? И Защо? са основните въпроси, на които трябва да се намери отговор. Най-честите критерии за сегментиране са пол, възраст, образование, доходи, социален статус. Тези критерии са доста широки и общи. За по-прецизно сегментиране са нужни по-специфични критерии. Например, ако погледнем в детайли пазара на недвижими имоти, можем да открием следните примерни сегменти: Пенсионери – които търсят основен имот (англичани или руснаци напр.); Ваканционни селища – по-млади семейства, които търсят място за семейството или втори дом; Инвеститори; Чужденци работещи в България.

2. Разработване на профил на тези сегменти.
За всеки от възможните сегменти трябва да се направи профил, като си отговорите на въпроса какви данни са ви нужни, а не с какви разполагате. За да бъде ценен един сегмент, то той трябва да може да бъде достигнат чрез комуникация и канали на дистрибуция.

3. Оценка на атрактивността на всеки един от сегментите.
За да бъде ефективна сегментацията, тя трябва да отговаря на няколко критерия:
да е хомогенна, да е достъпна, да е устойчива. На базата на тези критерии следва да разберете какъв ще бъде нейния размер и дали е атрактивен за вас.
 
4. Избор на сегмент(и), който ще бъде ваша целева група.
Таргетирането включва избор на приоритетни сегменти и решение как да се позиционирате във всеки сегмент. Може да използвате една от следните стратегии:
• един маркетингов микс за целия пазар – недиференцирана стратегия;   
• различен маркетингов микс за всеки един сегмент – диференцирана стратегия;
• един маркетингов микс за всеки отделен сегмент – фокусирана стратегия.

5. Идентифициране на най-доброто позициониране за всяка целева група.
Позиционирането е използването на елементите на маркетинговия микс, за да се създаде привлекателно предложение към целевата група. Най-важното е да се вземат под внимание мотивите за покупка и да се отговори на конкретните нужди на целевата група потребители.

6. Разработка на маркетингови активности и комуникация в тон с концепцията за позициониране.
Избирането на конкретни сегменти и таргет групи и разработването на съответно позициониране спрямо тях чрез елементите на маркетинговия микс, ще бъде вашата пътна карта, въз основа на която ще разработите тактическите маркетингови активности за комуникация към съответната целева група, и превръщането и от потенциални в реални клиенти.

Запишете се за обучение Маркетингова стратегия на практика, така ще можете сами да направите маркетинговата стратегия на фирмата за 2018г.

Вижте още: Инструмент за създаване на МАРКЕТИНГ ПЛАН

Успешно стратегиране!

Мирослава Иванова

Маркетинг консултант,

Google