OK
Този сайт използва бисквитки за анализ на трафика и чат. Като продължите да го ползвате, Вие се съгласявате с това.

Целите са ясно и кратко изявление на това, което искате да постигнете с вашите действия, и са от решаващо значение за вашето планиране и оценка.


--------------

БРОШУРА

Изтеглете брошура с подробна информация за всички обучения в Програма Маркетинг от А до Я ® >>>

Видео

Вижте кратко видео за програмата >>>

Защо Miracle Works?

За нас >>>

5 стъпки за определяне и поставяне на цели

Дата: 10.12.2014

5 стъпки за определяне и поставяне на цели

Целите са двигател на бизнеса. Те са ясно и кратко изявление на това, което искате да постигнете с вашите действия, и са от решаващо значение за вашето планиране и оценка.

Когато определяте вашите цели:

     1. Уверете се, че те са SMART: specific, measurable, achievable, realistic, time-bound (ясни, измерими, достижими, реалистични, обвързани с време)
     По този начин ще знаете какво точно трябва да постигнете до кога, и какви измерители за оценка (KPI) ще използвате за определяне на успеха.

     2. Уверете се, че те работят в рамките на йерархия, в която всяка цел на всяко ниво в рамките на фирмата, е обвързана така, че да допринесе за постигане на общите дългосрочни корпоративни цели на бизнес плана.

     Тази йерархия е каскадна, и всяка цел на съответното ниво трябва да произлиза и да е подчинена на цел от по-горно ниво, например:

   - от: корпоративна цел, към:

   - конкретна бизнес цел, към:

   - функционална маркетингова цел, която има:

   - специфична цел за маркетингови комуникации, която съдържа:  

  Например, една рекламна цел, или цел за насърчаване на продажбите, цел за директен маркетинг, или цел за уебсайта ви, която е насочена към:

   - конкретна маркетингова дейност, и така има:

   - оперативна или спомагателна цел:

    Която се фокусира върху оптимизиране на вашия приоритет, който след това, в идеалния случай, се свежда до:

   - една първостепенна цел, която се задава на член на маркетинговия екип, или на външна агенция, маркетинг консултант или друг доставчик, за да се постигне.

  3. Подреждайте по ранк вашите цели, за да се достигне до първостепенните цели, които трябва да бъдат постигнати.

  4. Съгласувайте времева рамка (за какъв период трябва да бъдат постигнати целите).

  5. Целите трябва да са последователни (да не си противоречат една на друга), и да бъдат съобразени с нуждите на клиентите, служителите и собствениците на фирмата.

Вижте още: Инструмент за създаване на МАРКЕТИНГ ПЛАН

Успешно целеполагане!

Мирослава Иванова

Маркетинг консултант,

Google