OK
Този сайт използва бисквитки за анализ на трафика и чат. Като продължите да го ползвате, Вие се съгласявате с това.

Маркетингът е инвестиция, а инвестициите се нуждаят от бюджет.


--------------

БРОШУРА

Изтеглете брошура с подробна информация за всички обучения в Програма Маркетинг от А до Я ® >>>

Видео

Вижте кратко видео за програмата >>>

Защо Miracle Works?

За нас >>>

Маркетинг бюджет – 5 метода за маркетингово бюджетиране.

Дата: 10.01.2014

Маркетинг бюджет – 5 метода за маркетингово бюджетиране.

За да продавате успешно e нужно освен да произвеждате и дистрибутирате, да правите и маркетинг. Маркетингът е инвестиция, а инвестициите се нуждаят от бюджет.
Има няколко способа да определите маркетинг бюджета на бизнеса си.

1 . Бюджетиране на база поставените цели и активности.

При този метод маркетинговият бюджет се формира съобразно целите, които са формулирани, и плануваните маркетинг активности за тяхното постигане. Този метод изисква високо ниво на експертиза, защото не е лесно да се изчисли какъв бюджет ще е нужен за постигането на определена цел, например 10% увеличение на продажбите. 

Този метод в най-голяма степен отразява фирмения опит и „know-how”, и най-добре може да отрази креативността на фирмата в определянето и провеждането на маркетингови активности.

2. Процент от продажбите.

Това е много разпространен метод за определяне на размера на маркетинговия бюджет. Базира се на предварително определен процент от миналите или очакваните продажби.

Този метод е по-лесен, но и по-консервативен, и е базиран по-скоро на традиция, отколкото на конкретната необходимост. Той предполага, че продажбите определят маркетинга, а би трябвало да бъде обратното. Заделят се например 5% от продажбите за маркетинг.  Конкретният процент зависи от сектора, от големината на бизнеса, от стадия на развитие, на който се намира, като може да варира от 3 до 20% и дори повече в някои специфични случаи.

3. На база история - следвате бюджета от миналата година.

Този метод изисква много добра оценка на възвръщаемостта на маркетинг активностите от предходния период, и открояване на успешните активности. Чрез тестване на маркетинг активностите, вие ще определите кои са успешни и кои не.

Наблегнете на тези активности, които са доказали, че работят, както и на нови, които биха допринесли за по-нататъшното ви развитие. Маркетолозите, които тестват маркетинг активностите си, постигат по-добри резултати, отколкото техните колеги. Според международно изследване чрез тестване на маркетинг активностите се постига 68% по-висока възвръщаемост в сравнение с активностите, които не са тествани.

Вариант на този метод е коригирането на бюджета от миналата година спрямо растежа на инфлацията.

4. Конкурентен паритет.

Този метод предполага бюджетът да се определя в съответствие с бюджетите на конкурентите.

В някои пазарни сектори, които са стабилни и относително разпределени, главните играчи съобразяват бюджетите си един спрямо друг, за да не се допускат сътресения или агресивното навлизане на нов играч. Така бюджета се определя съобразно наложилите се нива в сектора и конкурентите инвестират равностойни бюджети.

В общия случай определянето на бюджет спрямо този на конкуренцията предполага, че вашите конкуренти знаят по-добре какъв трябва да е бюджета за маркетинг. Това е пасивен и лишен от активна позиция метод, но за много фирми това е напълно достатъчно.

5. Бюджет, който можем да си позволим.

В много случаи и сектори, особено при криза и нестабилност и за по-малките бизнеси, е трудно да се предвиди как ще се развият дори в краткосрочен план. Тогава маркетинговият бюджет се формира буквално на принципа „това, което можем да си позволим”. Този метод не позволява добро планиране и последователност в маркетинговите активности.

Тъй като маркетинговите активности обикновено имат праг на бюджета, под който не са ефективни, опасността е да се предприемат активности с недостатъчен минимален бюджет, които да нямат нужната ефективност и да не доведат до положителен резултат. Така ще бъдат ненужно похарчени средства и от без това недостатъчния бюджет.

Успешно бюджетиране!

Мирослава Иванова

Маркетинг консултант,


Google