OK
Този сайт използва бисквитки за анализ на трафика и чат. Като продължите да го ползвате, Вие се съгласявате с това.

Ясното и последователно позициониране е важен аспект на маркетинговата стратегия.


--------------

БРОШУРА

Изтеглете брошура с подробна информация за всички обучения в Програма Маркетинг от А до Я ® >>>

Видео

Вижте кратко видео за програмата >>>

Защо Miracle Works?

За нас >>>

Концепцията за позициониране

Дата: 29.08.2014

Маркетинг позициониране

Първоначално тази гледна точка е предложена от Ries и Trout (1972 г.). Те твърдят, че не това, което правите с даден продукт е от значение; това, което правите в съзнанието на потенциалния клиент е важно.
Те определят три етапа на развитие: ерата на продукта, ерата на имиджа и ерата на позиционирането.

1. Ерата на продукта.
Ерата на продукта се наблюдава в края на 1950-те и началото на 1960-те години и съществува, когато всеки продукт се е промотирал в среда с малка конкуренция.
Всеки продукт е приеман за иновация и се възприема и ползва с готовност и като естествено развитие на нещата.
Във фармацевтичния сектор, лекарства като Navidex, валиум и Lasix са налагат отчасти поради липсата на конкуренция и отчасти поради способността на продукта да изпълнява своите заявени ползи.
Това беше период, когато характеристиките и ползите на продуктите са били използвани в комуникациите; уникалното предложение за продажба е било от първостепенно значение.

2. Ерата на имиджа.
Ерата на имиджа, която последва беше предизвикана от фирми с утвърден имидж, които въведоха нови сходни („me - too”) продукти срещу оригиналните марки.
Силата на възприемания фирмен имидж беше поставена в основата на комуникациите около тези нови марки, и именно този имидж е важен за техния успех. Продукти като Amoxil, Tagamet и Tenormin бяха въведени на пазара на базата на имиджа.

3. Ерата на позиционирането.
Ерата на позициониране се разви главно поради все по-нарастващите конкурентни условия на пазара, където има много малка разликата в състава, материала или структурата между продукти в рамките на един клас.
В резултат, повечето продукти се възприемат като взаимнозаменяеми. На повечето пазари нивото и интензивността на "шума" е това, което води организациите до тяхното налагане, както и на техните предложения в определени части от целия пазар.
Вече способността на едно предложение да предизвика вниманието на купувачите и да комуникира информация за това как самото то се отличава от другите конкурентни предложения, е от основна важност за това какво относително положение ще заема това предложение на пазара.
От данните на пазарните проучвания и маркетинговата стратегия, е необходимо да се формулира „изявление” за позициониране (positioning statement), което да е в унисон с промоционалните цели.
Една от функциите на маркетинговите комуникации е да предаде информацията, така че целевата аудитория да може да разбере зад какви ценности застава марката, и да я отличи от други конкурентни марки.
Ясното и последователно позициониране е важен аспект на интегрираните маркетингови комуникации. Така че начина, по който марката е представена на публиката влияе на начина, по който тя ще бъде възприета.

Принципно има два основни начина, по които марките могат да бъдат позиционирани, това са функционално и експресивно (или символично) позициониране. Функционално позиционираните марки подчертават функции и предимства, а експресивните марки наблягат на егото, социалното и хедонистично удовлетворение, което една марка може да даде.
И при двата подхода се прави обещание, например обещание на прах за пране, с който прането става по-бяло, по-чисто и с по-ярки цветове (функционален) или дрехи, които ние с увереност бихме демонстрирали (другите да ни видят с тях), да облечем нашите деца и да ги изпратим на училище, без да се чувстваме виновни, или да се облечем с тях и да сключим голяма бизнес сделка (символично).

Успешно позициониране!

Мирослава Иванова

Маркетинг консултант,

Google