OK
Този сайт използва бисквитки за анализ на трафика и чат. Като продължите да го ползвате, Вие се съгласявате с това.

Ценовата стратегия трябва да доведе до оптимална възвръщаемост/ печалба за бизнеса, на цена, която е приемлива за клиента.


--------------

БРОШУРА

Изтеглете брошура с подробна информация за всички обучения в Програма Маркетинг от А до Я ® >>>

Видео

Вижте кратко видео за програмата >>>

Защо Miracle Works?

За нас >>>

Ценова стратегия. Ценообразуване.

Дата: 20.06.2014

Image: © salsoul; www.sxc.hu

Цел: ценовата стратегия трябва да доведе до оптимална възвръщаемост/ печалба за бизнеса, на цена, която е приемлива за клиента, като се използват максимално възможностите на конкретния пазар.

Ценообразуването е процес на определяне на цената за даден продукт или услуга, който ще предлагате. При определянето на цената следва да се вземе под внимание какъв обем от вашия продукт ще се продава, на кого ще се продава, каква стойност предоставя за клиента, и разбира се, каква печалба ще реализира.

Има четири основни фактора, които влияят и трябва да се обмислият внимателно в процеса на ценообразуване:

1. Цена.

По презумция цената трябва да покрива разходите за производство и пускането на продукта или услугата на пазара, и в дългосрочен план и да генерира „разумна” печалба.
Може да срещнете трудности за създаване на реалната цена на изделието на пазара.Според конкретната ситуация, ето някои въпроси, над които да се помисли:
- Дали пазарът е готов да плати Вашата изчислена цена?
- Налага ли се да се вземат под внимание разходите в целия диапазон от продукти, а не само за отделния продукт?
- Доколко вашите пазарни сегменти са чувствителни към цената, и промените в цените?

2. Търсене.

При определяне на цената вие трябва да вземете предвид ефекта, който ще има цената върху обема на продажбите ви.
Ако сте в пазар, при който има незначителна разлика между отделните марки, ценовата чувствителност типично е висока, и дори малка разлика в цените могат сериозно да повлияят на търсенето. Прекалено голямо намаляване на цената обаче може да доведе до продажбата на повече единици, но не и на увеличаване на печалбата!
Или обратно, ако вашият продукт или услуга се отличава от вашата конкуренция, дава допълнителна стойност на клиентите, може да се окаже, че чувствителността към цената не е толкова голяма.

3. Конкуренция.

Разбира се, трябва да вземете под внимание цените на конкурентите ви, защото клиентите ще правят избор между вашите продукти и техните. Те служат за отправна точка, по която бихте могли да определите своята собствена цена.
Обикновено по-добрата стратегия е не да копирате цените на вашите конкуренти, а да се стремите да разграничите своя продукт или услуга, да направите офертата си уникална.
Важни въпроси, свързани с конкуренцията:
- Какви контрамерки биха могли да предприемат конкурентите на ваши ценови действия?
- Колко уязвими бихте били, ако ви обявят ценова война?
- Ще бъдат ли принудени да се защитават агресивно?

4. Имидж.

Важна част от ценовата политика е имиджовото послание, което отправя към пазара.
- При много продукти съществува ниво на цената, което е общоприето, една „вървежна цена”, под която има риск да се слезе, защото клиентите биха могли да решат, че продуктът е долнокачествен, или влиза в друг сегмент от пазара.
- Ако продавате продукт във висок пазарен сегмент чрез ексклузивни дистрибутори, високата цена е вероятно да увеличи възприемчивостта й.
- Психологически много хора все още възприемат цена от 2.99 лева, че клони по-скоро към 2 лева, и също така клиентите възприемат еднакво цена от 4.99 лева и 4,70 лева.
Също така е възможно да имате различна цена на вашия продукт или услуга в различни сегменти, защото вашите продукти и услуги може да се възприемат и използват по различен начин от различните сегменти.

Успешно ценообразуване!

Мирослава Иванова

Маркетинг консултант,

Google