1 картинка = 1000 думи

Видеото днес е един от най-ефективните похвати в маркетинга за достигане до потенциалната аудитория. Чрез него можете да разкажете за бизнеса си по по-привлекателен и интересен начин и да привлечете вниманието на аудиторията.

Анимираното видео привлича интереса. То носи духа на анимациите за деца и е забавно, като същевременно предоставя информация в семпъл вид, която се помни лесно.

Това я прави изключително подходяща за обяснителни видеа.

Като например това видео:Знаете ли каква стойност на бизнеса ви ще донесе видеото?


*    висока ангажираност на потребителя

*    създаване на положителна емоция в потребителя

*    директно взаимодействие с бранда

*    иницииране на интерес към услугата/продукта
Какви канали на комуникация можете да използвате за разпространение на видеото:

    Вашият уебсайт или Блог

    YouTube

    Facebook, G+, LinkedIn и др.

    Е-мейл и Интернет кампании

    Вътрешна комуникация

    Презентации

    Събития, изложения и обучения  

    Продажбени презентации

Какво включва производството на виодеото:

Тип видео: Обяснително, представяне на продукт/ услуга, корпоративно, събитийно, друго.

Формат: FULL HD

Мениджър на проекта
Професионален монтаж
Музикален фон

Продължителност: до 2 мин.

Срок на изработка: 5 р.д.