OK
Този сайт използва бисквитки за анализ на трафика и чат. Като продължите да го ползвате, Вие се съгласявате с това.
Търсим да назначим четирима младежи до 29г. на трудов договор с обучение за 6 месеца по програма „Младежка заетост”.


Свободни работни места


Търсим да назначим четирима младежи до 29г. на трудов договор с обучение за 6 месеца по програма „Младежка заетост”.

 

 Специалист Организатор Маркетинг

 

Специалист „Организатор Маркетинг” отговаря за провеждане на маркетингови проучвания и маркетингови комуникации на фирмата, както и за клиенти на фирмата. Това включва подготовка на проучвания, разработване и изпълнение на маркетингово комуникационни кампании.

Основните задължения включват:

 • Организира, разработва и провежда маркетингови проучвания по задание.
 • Организира, разработва и изпълнява маркетингови кампании за директен маркетинг, Интернет, промоции и др.
 • Контролира и отчита изпълнението на маркетинговите кампании.

 

Професионални умения и способности (+, ++, +++):

 • Комуникативни/презентационни умения:+
 • Организаторски способности:+
 • Аналитични способности:+
 • Продажбени умения:+
 • Предприемчивост +
 • Работа с компютър: +

 

Критерии за заемане на длъжността:

Образование и квалификация: Висше образование за предпочитане по икономика, маркетинг или реклама.

Професионален опит/стаж:  Професионален опит на подобна позиция не се изисква.

Чуждоезикова подготовка: Владеене на английски език е предимство.

Други специфични изисквания: безработни младежи незаети в образованието до 29г. живеещи в гр. София.

Заплащане:

Заетостта е по програма „Младежка заетост” и младежът се назначава на трудов договор с обучение за 6м. с 90% от минималната работна заплата за страната.

 Допълнителен стимул:

По време на работния процес младежът ще бъде обучен и ще получи Професионална Квалификация по професия „Сътрудник в маркетингови дейности”, специалност Маркетингови проучвания.

 

 

 Специалист Организатор Реклама

 

Специалист „Организатор Реклама” отговаря за провеждане на рекламни/ маркетингови проучвания и за рекламата на фирмата, както и на клиенти на фирмата. Това включва проучване на конкуренти, организиране, реализация и отчет на рекламни кампании.  

Основните задължения включват:

 • Организира, разработва и провежда рекламни/ маркетингови проучвания по задание.
 • Организира, разработва и изпълнява рекламни кампании в Интернет, в социални медии, медийна реклама, печатна и др.
 • Контролира и отчита изпълнението на рекламните кампании.

 

Професионални умения и способности (+, ++, +++):

 • Комуникативни/презентационни умения:+
 • Организаторски способности:+
 • Аналитични способности:+
 • Продажбени умения:+
 • Предприемчивост +
 • Работа с компютър: +

 

Критерии за заемане на длъжността:

Образование и квалификация: Висше образование за предпочитане по икономика, маркетинг или реклама.

Професионален опит/стаж:  Професионален опит на подобна позиция не се изисква.

Чуждоезикова подготовка: Владеене на английски език е предимство.

Други специфични изисквания: безработни младежи незаети в образованието до 29г. живеещи в гр. София.

Заплащане:

Заетостта е по програма „Младежка заетост” и младежът се назначава на трудов договор с обучение за 6м. с 90% от минималната работна заплата за страната.

Допълнителен стимул:

По време на работния процес младежът ще бъде обучен и ще получи Професионална Квалификация по професия „Сътрудник в маркетингови дейности”, специалност Маркетингови проучвания.

 

 

 Сециалист Продажби и Реклама

 

Специалист „Продажби и Реклама” отговаря за продажбите във фирмата, за провеждане на рекламни проучвания и за рекламата на фирмата. Това включва проучване на пазара, търсене на нови клиенти, организиране, реализация и отчет на рекламата на фирмата.

Основните задължения включват:

 • Разработва и провежда проучване на пазара.
 • Осъществява продажбите и търси нови клиенти за фирмата.
 • Организира, разработва и изпълнява рекламни кампании в Интернет, в социални медии, медийна реклама, печатна и др. на фирмата.
 • Контролира и отчита изпълнението на рекламните кампании на фирмата.

 

Професионални умения и способности (+, ++, +++):

 • Комуникативни/презентационни умения:+
 • Организаторски способности:+
 • Аналитични способности:+
 • Продажбени умения:+
 • Предприемчивост +
 • Работа с компютър: +

 

Критерии за заемане на длъжността:

Образование и квалификация: Висше образование за предпочитане по икономика, маркетинг или реклама.

Професионален опит/стаж:  Професионален опит на подобна позиция не се изисква.

Чуждоезикова подготовка: Владеене на английски език е предимство.

Други специфични изисквания: безработни младежи незаети в образованието до 29г. живеещи в гр. София.

Заплащане:

Заетостта е по програма „Младежка заетост” и младежът се назначава на трудов договор с обучение за 6м. с 90% от минималната работна заплата за страната.

Допълнителен стимул:

По време на работния процес младежът ще бъде обучен и ще получи Професионална Квалификация по професия „Сътрудник в маркетингови дейности”, специалност Маркетингови проучвания.

 

 Специалист Връзки с клиенти

 

Специалист „Връзки с клиенти” поддържа връзката с клиенти във фирмата по време на маркетингови кампании и проучвания. Това включва комуникация с настоящи и потенциални клиенти, проучване на пазара, организиране на маркетингови активности и представяне на услугите на фирмата.

Основните задължения включват:

 • Поддържа връзки с клиентите по време на рекламни и маркетингови кампании.
 • Поддържа връзки с клиенти по време на провеждане на маркетингови проучвания.
 • Организира рекламни и маркетингови кампании в Интернет, в социални медии, медийна реклама, печатна и др.
 • Контролира и отчита изпълнението на рекламните/ маркетинговите кампании.

 

Професионални умения и способности (+, ++, +++):

 • Комуникативни/презентационни умения:+
 • Организаторски способности:+
 • Аналитични способности:+
 • Продажбени умения:+
 • Предприемчивост +
 • Работа с компютър: +

 

Критерии за заемане на длъжността:

Образование и квалификация: Висше образование за предпочитане по икономика, маркетинг или реклама.

Професионален опит/стаж:  Професионален опит на подобна позиция не се изисква.

Чуждоезикова подготовка: Владеене на английски език е предимство.

Други специфични изисквания: безработни младежи незаети в образованието до 29г. живеещи в гр. София.

Заплащане:

Заетостта е по програма „Младежка заетост” и младежът се назначава на трудов договор с обучение за 6м. с 90% от минималната работна заплата за страната.

Допълнителен стимул:

По време на работния процес младежът ще бъде обучен и ще получи Професионална Квалификация по професия „Сътрудник в маркетингови дейности”, специалност Маркетингови проучвания.